من کنت مولاه فهذا علی مولاه
اشهد ان علی ولی الله_اشهد ان حسین ثارالله